top of page
переплетенный

XƏRİTƏ ÜZƏRİNDƏ ÇEVİK HƏLLƏR

2013-cü il. Xəritə xidmətləri sahəsində 10 illik təcrübə toplayan bir neçə peşəkar qarşılarına daha mürəkkəb və ambisioz məqsədlər qoymaq üçün yeni şirkət yaratmaq qərarına gəlirlər. Şirkətin adı da müvaffiq seçilir - OCTOPUS. Ahtapot kimi onlar qarşıda duran hədəf nə qədər çətin olmasına baxmayaraq, hər zaman çıxış yolu tapırlar. 

Bu gün isə biz, topladığımız təcrübə əsasında, xəritə üzərində istənilən həllər vermək qabiliyyətindəyik.

/: О нас

XİDMƏTLƏRİMİZ

MOBİL XƏRİTƏLƏMƏ

360 dərəcə panorama çəkilişlər coğrafi koordinat sistemi ilə bağlanır və rəqəmsal xəritəyə inteqrasiya olur. 

Çöl işləri, mühəndis ölçü işləri, layihənin yoxlanıması, əvvəl sonra müqayisəsi, çöl elementlərinin pasportlaşdırılması kimi işlər ofis şəraitində həyata keçirilə bilir.

GEOANALİZ

Effektiv idarəetmə üçün məlumatların təhlil sistemi. Qərar qəbuluna dəstək sistemi.


Coğrafi məlumat sistemlərinin avtomatlaşdırılmış təhlili ilə Big Data və alqoritmi Machine Learning & Deep Learning yanaşmasından istifadə olunur.

GEOMARKETİNQ

İstehsal, rəqiblər, dağıtım kanalları, dillerlər,  seqmentləşmə, bazarlama strategiyalarını xəritə üzərində canlı olaraq görmək istəyən və bunlarla əlaqəli təhlil aparmaq istəyən, haradayam, harada olmalıyam suallarına cavab axtaran bütün müəssisə, təşkilatlar və investorlar üçün faydalı bir alətdir.

OCTOPUS API

Xəritə xidmətləri toplusu imkan verirki xəritə məlumatları və texnalogiyasını öz layihələrinizdə istifadə edəsiniz.


Ünvan-obyekt axtarışı, yol şəbəkəsinin təhlili və cografi koordinat sisteminə görə ünvanının təyin olunması xidmətlərimizə daxildir.

GPS TRACKING

100 və daha artıq nəqliyyat vasitəsi və ya texnikası olan müəssisə və təşkilatlarda maşın təqib sistemi xidmətinin yaradılması iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından daha səmərəli hesab olunur.

İzləmə serverinin qurulub sazlanması, təyinatı üzrə avadanlıqların seçilib alınması, quraşdırılması və təcrübənin öyrədilməsi, 10 ildən artıq bu sahədə təcrübəsi olan əməkdaşlarımız tərəfindən həyata keçirilir.

YERALTI XƏRİTƏLƏMƏ

Yeraltını qazıntısız olaraq radar dalğaları ilə xəritələməyə imkan verən bir geofizik üsuldur.

Yeraltı kanalların geoloji quruluşu, seysmik rayonlaşma, yeraltı suyun səviyyəsini izləmək, yeraltı xətlərinin müəyyən edilməsi, körpu və tunellərin vəziyyətinin öyrənilməsi, yolun təmirdən əvvəl və təmirdən sonrakı vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi, kabel, boru və boşluq araşdırılmaları kimi işləri icra etmək mümkündür.

/: Услуги

LAYİHƏLƏRİMİZ

project (ADRA).png

ADRA

Mobil xəritələmə texnologiyası əsasında açıq məkan reklamlarının idarə olunması sisteminin hazırlanması.


Sistem vasitəsi ilə, açıq məkan reklamları təsbit olunur, ölçü işləri aparılır, növü, ərazisi, rüsumu və yayım haqqı müəyyənləşir.

project (Baku-2015).png

BAKU-2015

Kompleks xəritə xidmətlərinin görülməsi. Açılış və bağlanış mərasimi, məşəlin hərəkəti, tamaşaçı avtobuslarının marşrutu, idman və ictimai obyektlər, logistik mərkəz və park zonaları, oyunların əsas və alternativ yolları üçün xəritələrin tərtib olunması.

project (F-1).png

FORMULA-1

Yarışların keçiriləcəyi trekin xəritəsinin tərtib edilməsi.

/: Проекты
project (PPRD).png

PPRD

Avropa Birliyinin layihəsi çərçivəsində beş növ rəqəmsal risk xəritələrin hazırlanması

project (Temiz Sheher).png

TƏMİZ ŞƏHƏR

Tullantı meydançalarının rəqəmsal xəritəsinin hazırlanması

project (ATL).png

ATL

Nəqliyyat vasitələri üçün təqib sistemi təminatı və iş təcrübəsinin öyrədilməsi

/: Проекты

RƏYLƏR

Joe Cusdin
Senior Manager of GIS and Games Modeling 
at BEGOC

"There are many other things I could add, but mainly I would like to say thanks again for fruitful partnership and reciprocal trust. Our project was completed successfully due to the contributions from this team. I recommend OCTOPUS company as a reliable business partner"

Kostas Vouletakis
Traffic Manager Transport Directorate, BEGOC

"With a great amount of previous experience in relevant projects, numerous skills and equipped with the most advanced software, OCTOPUS delivered a high quality result. Given that the standards for such Events are set too high, OCTOPUS exceeded our expectations"

Tatiana Smorgonskaya
Project director of Project PPRD East, phase 1

"OCTOPUS shown, that is also able to work effectively with other team members, making it a great addition to the team. They experts present their knowledge and approach, which helps the development of maps in other countries and were able to fulfill they responsibilities"

Maryna Davydenko
Project manager EPTISA

"One of the Activities under the Programme is creation of the Electronic Regional Risk Atlas, facilitating conceptual and operational cooperation among Partner countries as well as between Eastern Partner Countries and the EU, under which ASR 13 (now OCTOPUS) provided high-guality services on creation of maps for Azerbaijan"

/: Отзывы
/: Команда

BİZİMLƏ ƏLƏQƏ

+994 99 308 80 30

/: Contact
/: Вставка HTML
bottom of page